Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Warunki Gwarancji

§1

Postanowienia Ogólne

1. Firma „Przylend” (zwany dalej: „gwarantem”) udziela trzyletniej gwarancji na swoje produkty a także ich części składowe: kolumny do drapania, elementy drewniane, połączenia elementów oraz kołnierze mocujące. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko w odniesieniu do użytku niekomercyjnego.

2. Gwarancją objęte też są wady ukryte i jawne, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym a wynikają z niewłaściwego wykonania lub wadliwości użytych materiałów.

3. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wystawienia dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) lub wydania dokumentu gwarancyjnego. Prosimy o zachowanie dokumentów umożliwiających określenie okresu gwarancji.

4. Gwarancja ta nie dotyczy, gdy drapak bądź jego elementy są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Lina sizalowa jest materiałem eksploatacyjnym ulegającym po pewnym czasie stopniowemu zużyciu, jeżeli drapak użytkowany jest bardzo intensywnie lub przez kilka koty Nasz Klient w okresie gwarancji może wymienić materiał ze wskazanego przez Niego elementu, ponosząc koszt użytego do naprawy surowca.

§2

Wady, które nie podlegają gwarancji

1. Gwarancji nie podlegają wady, które są skutkiem niewłaściwego użytkowania drapaków bądź jego elementów, m.in.

  • zniszczenia elementów drewnianych oraz tapicerki spowodowane intensywnym drapaniem przez koty

  • uszkodzenia powstałe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne – np. uderzenia, otarcia, itp., długotrwały kontakt z wilgocią, niewłaściwa konserwacja - np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  • brak konserwacji np. trwałe zabrudzenia, niedokręcenie poluzowanej śruby),

  • nadmierne przeciążenia (również stawanie lub siadanie na drapaku).
     

3. Gwarancja nie obejmuje także przeróbek lub rozbudowy drapaków, które zostały wykonane z zastosowaniem elementów lub materiałów nie nabytych w naszej firmie.

4. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

5. Gwarancja nie obejmuje także właściwości charakterystycznych użytych materiałów a także
zmian spowodowanych normalnym zużywaniem się materiałów.

§3.

Obowiązki gwaranta

1. Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

2. Gwarant w przypadku przyjęcia i uznania reklamacji zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego elementu w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dostarczenia produktu do naprawy (gwarant zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w odcieniach użytych materiałów).

3. Gwarant zapewnia wymianę zakupionego produktu lub jego części jedynie w przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do usunięcia.


4. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady.